logo

Vlagyimir Szolovjov
Platón életének drámája

Vlagyimir Szolovjov: Platón életének drámája

„... »Vaktában cselekedtek, ahogy a vakok szoktak. Vakságotok önteltségetekből fakad, s ha ez az önteltség helytelen és végzetes is rátok és másokra nézve, mégis bocsánatos, mert nem a rosszakarat, hanem ostobaságotok és tudatlanságotok függvénye.« – Mi mással lehetne erre reagálni, mintsem börtönnel és méreggel?” „Ha Szókratész lehozta a filozófiát az égből és az emberek kezébe helyezte, akkor legkiválóbb tanítványa magasan a feje fölé emelte és a magasból a földre, az utca porába és sarába vetette. Jó, hogy a bölcsesség edénye nem törékeny edény. A filozófus méltatlan politikai kísérletei és tervei apró darabokra törtek, ám legjobb napjainak gondolatai a maguk teljességében maradtak fenn.”