logo

Somogyi Ambrus
Históriája Magyar- és Erdélyország dolgairól

Somogyi Ambrus: Históriája Magyar- és Erdélyország dolgairól

Az eredetileg latinul írott, s először 1800-ban Szebenben nyomtatásban megjelent mű egy XVII. század elején élt magyar nemesúr történeti munkája. Életéről nem sokat tudunk, műve viszont elsőrendű forrása a Mohácsot megelőző és követő néhány évnek – konkrétan az 1517 és 1540 közötti évek történetének, melyet még majdhogynem kortársként jegyezhetett fel. Első magyar fordítás.