logo

Savonarola
Prédikációk Aggeus prófétáról - Értekezés Firenze város rendjéről és kormányzatáról

Savonarola: Prédikációk Aggeus prófétáról - Értekezés Firenze város rendjéről és kormányzatáról

Mintegy harminc prédikáció-ciklus kötidik Savonarola nevéhez, több mint 450 prédikációját ismerjük. E tekintélyes számú prédikáció között kivételes jelentiségű az a firenzei dómban elmondott huszonhárom, amelyek az 1494. adventi prédikáció-ciklust alkotják, és amelyeket egységesen Aggeus próféta nevéhez kötnek. A prédikációk fontosságát az adja, hogy ebben az idiszakban több igen fontos esemény történt Firenzében: VIII. Károly francia király hadjárata, a Medici-család elűzése, Pisa felkelése, és nem utolsó sorban, az államreform. A firenzei politikai átalakulás gyümölcse Savonarola államtudományi értekezése is, amely szoros kapcsolatban áll a nevezett prédikáció-ciklussal...