logo

Ilber Ortayli
Az oszmán birodalom leghosszabb évszázada

Ilber Ortayli: Az oszmán birodalom leghosszabb évszázada

Az egyik legnevesebb török történész összefoglaló könyve a török birodalom XIX. századi modernizációjáról és politikai-társadalmi válságáról. Új nézőpont a XX. század elejének nagy világpolitikai kríziséhez: milyennek látja a török történetírás a saját országa múltját, melyet mi itt mindig csak nyugati szempontból vizsgáltunk.