logo

Erdeös László
A magyar honvédelem egy negyedszázada I-II.

Erdeös László: A magyar honvédelem egy negyedszázada I-II.

A szerző a két háború közti korszak neves katonai szakírója, maga is aktív katonatiszt volt. Vaskos monográfiája részletesen végigkíséri a két világháború közti időszak teljes hadtörténetét, szoros összefüggésben a politikatörténettel. Ez a könyv első megjelenése.