logo

Darkó Jenő
Az ősmagyar hadművészet fejlődése és hatása nyugateurópára

Darkó Jenő: Az ősmagyar hadművészet fejlődése és hatása nyugateurópára

A szerző a legkiválóbb, nemzetközi hírű magyar bizantinológus volt, aki korabeli arab, bizánci és nyugati források alapján dolgozta fel a honfoglaló magyarság hadművészetéről megtudható adatokat. Leírja a fegyverzeteket, a hadi taktikát, a honfoglalás és a kalandozó hadjáratok hadművészetét. Egy beszerezhetetlen alapmű 70 év óta első megjelenése.