logo

Barcsi Tamás
Az ember méltósága

Barcsi Tamás: Az ember méltósága

A szerző a pécsi egyetem oktatója - könyve részletesen elemzi az emberi méltóságra vonatkozó klasszikus filozófiai nézeteket, majd pedig sorra veszi a témával kapcsolatos modern filozófiai-etikai és jogi kérdéseket, olyan témakörökben, mint a társadalmi igazságosság, az egyenlőség, az eutanázia, genetika, abortusz. Egyaránt megtaláljuk a kötetben az elméleti és a gyakorlati jogi/bírói megközelítések ismertetését. Első megjelenés.