logo

Andrzej Walicki
Orosz és lengyel messianizmusok

Andrzej Walicki: Orosz és lengyel messianizmusok

A neves lengyel történész monumentális munkájában végigkíséri az orosz gondolkodástörténet viszonyulását a katolicizmushoz, s ezen belül is a lengyel katolicizmushoz. Egészen új megvilágításban láthatjuk ennek kapcsán az orosz nyugatosok és szlavofilek szellemi világát.