logo

Csejtei Dezső – Juhász Anikó
Találkozások és törésvonalak

Csejtei Dezső – Juhász Anikó: Találkozások és törésvonalak

Esszék a filozófia és a művészetek – festészet, költészet, regényirodalom – találkozásairól, egymásrahatásáról. Írások Lou Salomé, Nemes Nagy Ágnes, Rainer Maria Rilke, Martin Heidegger, Ortega y Gasset, Max Scheler, Miguel de Unamuno, Paul Cézanne, Oswald Spengler, Ernst Jünger, Németh László és Bibó István munkáiról.