logo


Tudomásunk szerint az egyetlen könyvkiadó vagyunk Máriabesnyőn - ha nem ismeri ezt a régi magyar falut (mely ma közigazgatásilag Gödöllő része), vessen egy pillantást képtárunkra - ha ismeri, talán akkor is...
A publikálás terén egyik feladatunk a magyar filozófiai és történeti fordításirodalom térképén még létező jónéhány fehér folt egynémelyikének eltüntetése, beleértve az antik, illetve a közép- és koraújkori klasszikus szerzők máig kiadatlan, vagy már megjelent, de a nagyközönség számára régóta hozzáférhetetlen fordításainak közzétételét. Másrészt szándékunkban áll a mai magyar fiatal és középgenerációhoz tartozó filozófusok, történészek és társadalomtudósok új munkáinak gondozása. Harmadsorban pedig célunk a magyar eszmetörténeti hagyomány ápolásának keretében XIX–XX. századi, egykor jelentős, de később feledésre ítélt történetírók és társadalomtudósok – esetleg nyomtatásban soha meg nem jelent – írásainak sajtó alá rendezése, erre szolgál Historia Incognita című sorozatunk. Kérjük, hogy amennyiben bármilyen ötlete, gondolata van a fentiekkel – vagy mással – kapcsolatban, ossza meg velünk, s küldjön egy e-mailt a címünkre.
Terveink: Számos egyéb ötletünk és tervünk akad - némelyek már kivitelezés alatt. Amennyiben elérkeznek a megvalósulás küszöbére, közzétesszük őket ezen a honlapon.