logo

Adatvédelmi szabályok

A http://www.attraktor.hu/ honlap üzemeltetője az alábbiakban tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett – szervezési és technikai – intézkedéseiről, továbbá a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és jogérvényesítési lehetőségeiről.

1. Az adatkezelő

Az adatkezelő – törvényi kötelezettsége teljesítésének érdekében – a jelen adatkezelési szabályzatban tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelésére vonatkozó információkról.

Adatkezelő:   ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft.
Székhely:    2100 Gödöllő, Peres utca 34.
Cégjegyzékszám: Cg.13-09-092387
Telefon:     +36/20/9587506
e-mail:     grob.office@gmail.com

2. A kezelt adatok köre

A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, továbbá egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan generál statisztikai adatokat. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal. A honlap bejelentkezés esetén session ID-t küld, ami az oldal elhagyásakor automatikusan törlődik. A honlapon regisztrálni, bejelentkezni, személyes adatot megadni nem lehet, a honlap kizárólag a látogatók tájékoztatására szolgál és a szolgáltatás bármiféle adat megadása nélkül vehető igénybe. Az üzemeltető hírlevelet nem küld.

3. Az adatkezelés célja

A látogatás időpontja, valamint a böngésző és operációs rendszer típusának felvétele és tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. Az adatkezelő statisztikai céloktól eltérő, más célra ezen adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik. Az üzemeltető a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag saját statisztika készítéséhez használhatja fel. Az ezekről készült kimutatások nem kerülnek publikálásra, s mindez csak olyan formában történhet, ami nem alkalmas az egyes felhasználók egyedi beazonosítására.

4. Az adatkezelés időtartama

A session ID-k a honlap elhagyásakor automatikusan törlődnek. Az üzemeltető nem vállal felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

5. Az adatokhoz hozzáférők köre, az adatfeldolgozók

A kezelt adatokhoz az adatkezelő ügyvezetője és munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik jogszabályban előírt, kötelező adattovábbításokra. Az adatkezelő az esetleges hatósági adatkérés teljesítését megelőzően minden egyes adat tekintetében ellenőrzi, hogy ténylegesen fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

6. Személyes adatok kezelése, tájékoztatás

Az adatkezelés jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása. Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő címén (2100 Gödöllő, Peres utca 34.), illetve a grob.office@gmail.com e-mail címen kérhető. Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is. A honlap szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a felhasználó saját kérése alapján a hozzá tartozó adatokat az adatkezelő törli. A törlésre legkésőbb a törlési igény megérkezésétől számított két munkanapon belül sor kerül.

7. Jogérvényesítési lehetőségek

Az a felhasználó, aki szerint a http://www.attraktor.hu/ tulajdonosa megsértette személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza. Az adatvédelmi elvek kialakításakor az 1992. évi LXIII. tv. – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról –, illetve az 1998. évi VI. tv. – az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során – rendelkezéseit vettük alapul.