Luigi Pirandello:
Amilyennek akarsz


Horváth Barna:
Bevezetés a jogtudományba


gróf Zichy István:
A magyarság őstörténete és műveltsége a honfoglalásig


Joó Tíbor:
Mátyás és birodalma


Karácsony András:
A jogtudomány teológusa


Nagy Ervin:
Omladozó téveszmék


Gyenge Zoltán:
Emberlétünk határai


Farkass Jenő:
Budapesti ostromnapló


Friedrich Wilhelm Nietzsche:
Jegyzetek a kései hagyatékból (III. A hatalom akarásáról és az örök visszatérésről)


Thomas Carlyle:
Egykor és most


Pósán László:
A Német Lovagrend Magyarországon


Nyirkos Tamás:
Bevezetés a világvégéhez


Miskolczy Ambrus:
A bolygó zsidó Bécsben


Csejtei Dezső:
Filozófia a mindennapokban


Györkös Attila:
Reneszánsz utazás


Mediációs panoráma:
Előadások a mediáció köréből


Gulyás László:
A Horthy-korszak külpolitikája 3


A Magyar Ponyva Képes Bibliográfiája 4.:
A Nova kalandos regényei


Farkas Gyula:
Az asszimiláció kora