logo

Zoványi Jenő
A magyarországi protestantismus története 1895-ig I–II.

Zoványi Jenő: A magyarországi protestantismus története 1895-ig I–II.

A magyar protestantizmus teljes históriája, a kezdetektől a második világháború végéig – eszmetörténet, intézménytörténet stb – a XX. század egyik legnagyobb magyar vallástörténészétől. Első megjelenés, eddig kéziratban lappangott.