logo

Takáts Sándor
A török-magyar bajviadalok

Takáts Sándor: A török-magyar bajviadalok

A régi magyar történetírókat bemutató sorozat legújabb kötete a török kor neves kutatójának írása a magyar-török végvári idők bajviadalairól. A szerző részletesen elemzi a hadjáratokat és békeidőket egyaránt jellemző egyéni és csoportos bajviadalokat, azok hadtörténeti, társadalom-történeti és kulturális vonatkozásait. A szerző feldolgozta a korabeli krónikákat, levelezéseket s egyéb írott forrásokat, máig legrészletesebb rajzát adva így a korai magyar hadtörténet ezen érdekes fejezetének.