logo

Rugonfalvi Kiss István
Bethlen Gábor

Rugonfalvi Kiss István: Bethlen Gábor

A XX. századi magyar történettudomány elfeledett munkáit bemutató sorozat legújabb kötete a két világháború között a Debreceni egyetemen tanító Rugonfalvi Kiss István két munkája: egyrészt Bethlen Gáborról írott monográfiája, mely a fejedelem életrajzát tartalmazza, a kor és Magyarország politikai viszonyainak tükrében. Másrészt helyet kapott a kötetben a Szekfű Gyula Bethlen-kötetét élesen bíráló polemikus írás is, mely a magyar történetírás alapkérdéseit feszegeti.