logo

Nagy Géza
A református egyház története 1608-1715) I–II.

Nagy Géza: A református egyház története 1608-1715) I–II.

A Kolozsvári Protestáns Teológia professzorának alapműve a magyar protestantizmus históriájáról, az ellenreformáció korától a Rákóczi szabadságharc bukásáig. Részletesen tárgyalja a kort, benne a vallást, az egyházat, a szellemi áramlatokat. Az egyházi élet, irodalom, tudományosság, iskolázás stb. mind részletesen kifejtve. A XX. század egyik legnagyobb magyar vallástörténeti vállalkozása. Első megjelenés, eddig kéziratban lappangott.”