logo

Jancsó Benedek
A román irredentista mozgalmak története

Jancsó Benedek: A román irredentista mozgalmak története

„"Gróf Bethlen István kezdeményezésére határozta el 1917 tavaszán a volt cs. és kir. hadseregfőparancsnokság, hogy a magyar királyi kormánnyal egyetértően a középponti hatalmak hadai által megszállott Románia fővárosába, Bukarestbe a román irredentista mozgalmak tanulmányozására és azoknak a körülményeknek kipuhatolására, amelyek Románia 1916-iki orvtámadását megelőzték, szakemberekből álló bizottságot küld ki. Gróf Bethlen István ajánlatára a volt cs. és kir. hadseregfőparancsnokság a magyar királyi kormánnyal egyetértően engemet és mint gazdasági s pénzügyi szakértőt dr. Ajtay József m. kir. miniszteri tanácsost küldött ki..." (Részlet az Előszóból)