logo

gróf Zichy István
A magyarság őstörténete és műveltsége a honfoglalásig

gróf Zichy István: A magyarság őstörténete és műveltsége a honfoglalásig

„A tisztán szavak tanúságára alapított művelődéstörténeti következtetések csak nagy óvatossággal használhatók fel, mert a legszigorúbb nyelvészeti kritikával meg­állapított szóhasonlításoknál is figyelem­mel kell lennünk arra, hogy a szavak által jelölt fogalmak értéke lényegesen változ­hatik anélkül, hogy a szó tulajdonképeni jelentésváltozáson ment volna át. Igen indokolt a bizalmatlanság az olyan negatív következtetésekkel szemben, me­lyeket egyes szavak hiányából vonunk le.”