logo

Gombos F. Albin
A honfoglaló magyarok itáliai kalandozása

Gombos F. Albin: A honfoglaló magyarok itáliai kalandozása

A neves középkor-történész részletesen elemzi a honfoglalást követő itáliai kalandozó hadjáratokat, azok hadtörténeti, társadalom-történeti és kulturális vonatkozásait. A szerző feldolgozta a korabeli krónikákat, s egyéb írott forrásokat, máig legrészletesebb rajzát adva így a korai magyar hadtörténet ezen érdekes fejezetének.”