logo

Erdélyi László
A magyar lovagkor

Erdélyi László: A magyar lovagkor

A kötet Erdélyi László, a tudós szerzetes tanár, a magyar középkor egyik legjobb ismerője két alapvető középkortörténeti munkáját tartalmazza: "A magyar lovagkor társadalma és művelődése, 1205–1526" a korszak általános áttekintését nyújtja, míg "A magyar lovagkor nemzetségei" a tárgyalt időszak legfontosabb családtörténeti tudnivalóit foglalja össze.