logo

Eckhart Ferenc
A szentkorona-eszme története

Eckhart Ferenc: A szentkorona-eszme története

"A jelen munka célja mai közjogunk egyik legfontosabb tételének, a szentkoronatannak történeti fejlődését tisztázni. Idestova tíz éve már, hogy egy értekezésem körül lefolyt tudományos irodalmi vitában rámutattam arra, hogy e kérdésnek nincs adatokra támaszkodó jogtörténeti feldolgozása, hanem hogy a vele foglalkozók bizonyítás nélkül ugyanazokat a véleményeket hangoztatják. Utaltam arra, hogy a vita folyamán egyetlen új adat sem merült fel s így a kérdés megoldása egy lépéssel sem jutott előbbre . Jeleztem azonban azt a szándékomat, hogy a kérdéssel behatóan fogok foglalkozni.